PRODUCTS

SWT-balken - utrymmessparande med hög kapacitet

SWT-balken är en högpresterande samverkansprodukt av stål och betong.

swt_beam_bg
 

SWT-balken består i grunden av en kallformad stålprofil med påsvetsad underfläns för bärning av bjälklagsplattorna, samt en överfläns bestående av två plattjärn. I balken finns armeringsjärn samt invikta skjuvförbindare för att uppnå samverkan med den betong som gjuts i balken under montaget.

Balken byggs normalt in mellan bjälklagsplattorna, och fungerar fint med både prefabricerade (HD/F, RD/F) eller platsgjutna bjälklag.

Balken får via interaktion med betong ett inbyggt brandskydd och medför således en enkel ytbehandling i slutskedet, samt låga driftskostnader under husets livstid.

 

Stora möjligheter till fri utformning

Den slimmade profilen försvinner i bjälklaget och frigör yta för installationer. Stora spännvidder medför friare utformning av planlösningar och senare ombyggnationer.

Vidare kan balken anpassas med påbyggda gjutformar, så kallade "baljor", för att tillåta utkragning av bjälklagen i fasader och atrium. Utkragningar i sidled upp mot ett par meter är möjligt, beroende på last och bjälklagstjocklek.

Ta kontakt med oss för att få hjälp med eventuella frågor kring vad som är möjligt i ert projekt.

 

SWT-balk med balja och i fabrik monterade hållare för säkerhetsräcken:

swt-beam-w-balja-safety-railing_persp_bg

 

Krökt form på balja för att passa mot speciell fasadlösning:

balja_curved_fr_underneath_bw

 

Scandinavian WeldTech is certified against ISO 9001, ISO 3834-2, ISO 14001 and EN 1090-1.

All construction elements are delivered CE marked in full compliance with CPR.